Paket 3 vina kuće Ivan Katunar

Ostalo
35.99 €

per visitor

Informacije o usluzi

3 VINA : Zlatna vrbnička žlahtina , Sansigot , Merlot

Davatelj usluge

Kuća vina Ivan Katunar

Datum/vrijeme održavanja

08-16h

Lokacija

Namori 1, Vrbnik

Trajanje

10min

Polje je obavezno.
Polje je obavezno.
Polje je obavezno.